• Maset1
  • Ekip
  • Manset2
  • Manset3
  • Manset4
  • ekip

Akciğer Kanseri


Akciğer kanseri, akciğer dokularındaki hücrelerin kontrolsüzce çoğaldığı bir hastalıktır. Bu kontrolsüz çoğalma, hücrelerin çevresindeki dokuları istila etmeleri veya akciğer dışındaki organlara sıçramaları ile (metastaz) sonuçlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) oluşturduğu rapora göre akciğer kanseri tüm dünyada kanser türleri arasında erkeklerde en sık ölüme neden olan birinci, kadınlarda ise ikinci kanser türüdür. Dünya çapında her yıl yaklaşık olarak 1,3 milyon insan akciğer kanserinden dolayı hayatını kaybetmektedir.

Ölüm oranı (mortalitesi) oldukça yüksek olan bu kanser türünde, dünya genelinde sigara içme alışkanlıklarındaki değişime bağlı olarak alt tiplerinde ve kadınlarda görülme yüzdelerinde değişimler olmuştur. Akciğer kanserinin oluşmasında en büyük faktör uzun süreli olarak tütün dumanına maruz kalmak neden olurken, bütün akciğer kanserli hastaların %15'e ulaşan bir oranı sigara içmeyenlerden kişilerden oluşmaktadır. Akciğer kanseri birçok faktöre bağlı olarak meydana gelen bir hastalıktır. Bu nedenler arasında; genetik faktörler, radon gazı, asbest veya hava kirliliği gibi faktörler büyük önem taşımaktadır.

Akciğer kanseri belirtileri hastalığın nerede başladığına, nasıl yayılmış olduğuna ve vücudun hastalığa tepkilerine bağlı olarak farkedebilir. En sık gözlemlenen belirtileri; nefes darlığı (dispne), öksürme (kanlı öksürme da dahil) ve kilo kaybıdır. Bu belirtiler sadece akciğer kanserine özgü olmadıklarından dolayı hastaların tanı almaları da gecikebilir. Akciğer kanseri, göğüs röntgeni ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile tanılanabilir. Kesin tanı biyopsi ile tespit edilmektedir. Biyopsi genellikle bronkoskopi ya da BT-yardımlı biyopsi ile gerçekleştirilir. Tedavi ve prognozu belirleyen etkenler; kanserin histolojik tipi, kanserin evresi, ve hastanın genel performans durumudur. Akciğer kanserinin birçok histolojik alt tipi olmasına karşın, klinikte çoğunlukla küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri olmak üzere iki başlıkta incelenir. Çünkü tedavide izlenecek yolu bu gruplandırma belirlemektedir. Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisi için kemoterapi ve radyoterapi tercih edilirken, küçük hücreli dışı kanserlerde ilk tercih cerrahidir müdaheledir.

Akciğer kanseri görülme oranı yaşla birlikte artar ve genellikle 50-70 yaşlarında ortaya çıkmaktadır. Akciğer kanserinin erken evrelerde beş yıllık yaşam süresi %60-%70 iken, ileri evre olgularda bu oran %5'in altına gerilemektedir. Bütün akciğer kanseri evreleri ve alt tipleri göz önüne alındığında, tedavi ile beş yıllık yaşam oranı %14'tür.

Akciğer Kanseri Bilgi Arşivi

Soru - Cevap

Basında Biz

AKCİĞER KANSERİ MERKEZİ
Medical Park Göztepe
E5 Üzeri 23 Nisan Sok. No: 17 Merdivenköy Kadıköy / İstanbul Tel : 0216 468 44 44
E-mail : info@akcigerkanserimerkezi.com
Akciğer Kanseri Akciğer Kanseri Tedavisi Bronkoskopi Şarkı Sözleri Yeni Vidyo Güncel Projeler