icon
Akciğer Kanserinde Teşhis
Bilgi Arşivi İçin Tıklayınız

Akciğer kanserinde Muayene 
Akciğer kanseri sinsi bir hastalıktır Bu nedenle teşhis edildiğinde olguların büyük çoğunluğu ileri evre- cerrahi sınırı geçmiş bulunmaktadır Bu nedenle belirtilerden şüphelenildiği anda hem hasta ve yakınlarının hızla doktora başvurması, hem de hekimin bu hastalığı ön tanı olarak düşünerek hareket etmesi gerekir. Belirtiler öksürük- balgam- balgamda kan görünmesi halsizlik- zayıflama- ses kısıklığı- göğüs ağrısı- sırt ağrısı- nefes darlığı gibi akciğere ait semptomlar da olabilir, bazen hastalığın farklı organlara erken yayılmasına bağlı bulgular da izlenebilir. Muayenede akciğerler normal bulunabilir, akciğerin kanseri dahil birçok hastalığı sadece fizik muayene ile saptanamaz veya ekarte edilemez. Bu nedenle akciğer hastalıklarında akciğer görüntülemeleri önemlidir.

Radyolojik İncelemelerHastanın öyküsünden şüphe edildiği takdirde fizik muayene de göz önüne alınarak mutlaka önce Akciğer Grafisi istenir. Akciğer grafisinde tümöre ait direkt ve indirekt bulgular bulunabilir ancak normal de bulunabilir. Akciğer grafisinin normal olması akciğer kanserini ekarte ettirmez. Klinik şüphe var ise, özellikle balgamda kan- ağızdan kan gelmesi gibi bir bulgu tanımlanmış ise, akciğer grafisi mutlaka Akciğer Tomografisi ile desteklenmelidir. Akciğer tomografisinde tüm akciğer ve göğüs boşluğu bir veya birkaç milimetre aralıklar ile taranmakta ve akciğerlerin ayrıntılı bir görünümü ortaya çıkmaktadır. Tomografide çıkan görünüm doğrultusunda bir sonraki iler tetkik basamağına geçilir. Tomografide parankim içi nodüler görünüm, bronş içi lezyon, bronş duvarı düzensizliği, kitle, atelektazi..vb görünümler izlenebilir.


PET CT : Pozitron Emisyon Tomografi + Bilgisayarlı Tomografi
Aynı anda iki görüntülenme sisteminin birlikte kullanılarak tüm insan vücudunun özellikle tümör yönünden ayrıntılı görüntülenmesinde ulaşılan en üstün tetkiktir. PET-CT de radyoizotoplu şeker kullanılmaktadır: Şeker, çok küçük miktarda dışarıya sinyaller veren radyoizotoplarla bağlanmakta ve kanser hücrelerinin içine girmektedir. (Çünkü kanser hücreleri çok şeker kullanırlar.) Böylelikle kanser küçük iken yakalanabilmektedir. Bir nevi harita gibi, çok küçük kanser hücrelerinin vücudun neresinde olduğunu göstermektedir. Tomografide saptanan bulguların kanser olup olmadığı ve vücudun diğer organlarına yayılıp yayılmadığı hakkında bize bilgi verir.


Tanısal bronkoskopiBronkoskopi hava yollarının optikli-ışıklı bir boru şeklinde sistem ile görüntülenerek ayrıntılı incelenmesidir. Hava yollarının direkt gözle muayenesi olan bronkoskopi kanlı balgam- öksürük ile kan gelmesi- ağızdan kan gelmesi durumlarında (tomografi normal olsa dahi) mutlak gerekli olan bir incelemedir. Tomografide saptanan normal dışı bulgular- tümöral lezyonlarda hava yoları bronkoskopi ile incelenerek hava yolarındaki değişiklik- tümörler görüntülenir ve bu bölgelerden biyopsi veya örnekleme alınarak patolojik yani mikroskopik tanıya geçilir. Riskleri az, güvenilir bir invaziv girişimdir. Bu girişim öncesi hasta ayrıntılı değerlendirilir, moniterize edilir. Bronkoskopi lokal anestezi veya girişim konforu için genel anestezi altında yapılabilir. İnvaziv bir girişim olduğundan ameliyathane şartlarında yapılması tercih edilir. Hastaların bronkoskopi öncesi ayrıntılı bilgileri alınır, kan sulandıcı ilaç kullanımı sorgulanır, kardiyolojik değerlendirme anestezi tarafından değerlendirme yapılır. Teşhis yöntemi olan bronkoskopi hastalığın tanı aşamasında olduğu kadar takibinde de uygulanmalıdır. Hastalıkta tedaviye cevabı değerlendirmede kullanılabileceği gibi daha elzem olarak tümöre bağlı hava yolu tıkanıklıklarını değerlendirip gerekirse bu tıkanıklılıkları ortadan kaldırmak için de yapılabilir. Hastalığın başlangıç aşamasında olmasa bile ilerleyen dönemlerinde hava yolu tıkanıklıkları gelişebileceği göz önüne alınmalıdır. Tedavinin multimodüliter olması için takipte bronkoskopi önemli yer tutar.


Transtorasik İnce İğne Aspirasyonu- BiyopisiBronkoskopi ile mikroskopik hücre tanısı konulamayan durumlar da olabilir, Tümör bronş içinde saptanamaz ise uygun örnek alınamaz ve hastalığın hücresel tanısını koymak için diğer girişimler gerekir. Bu girişimlerden olan Transtorasik İnce İğne Aspirasyonu- Biyopisi
Tomografi eşliğinde göğüs duvarından ince bir iğne ile kitlenin içine girip örnek alınmasıdır.  Lokal anestezi ile rahat yapılabilen bir invaziv girişimdir. Özellikle periferik yerleşimli, göğüs duvarına komşu tümörlerde uygulanır.


MediastinoskopiAkciğer kanserinin gerek tanısında gerek ise evrelemesinde kullanılan bir endoskopik yöntemdir. Göğüs boşluğundaki lenf bezlerinden örnek almayı sağlamaktadır. Genel anestezi altında yapılan kısa süreli bir girişimdir

 

  • Paylaş: