Prof. Dr. Yalçın KARAKOCA

icon
Prof. Dr. Yalçın KARAKOCA
       1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl ihtisasa başladı.. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını tamamladı. İhtisası döneminde akciğer kanseri ile ilgili olarak Almanya' da Dortmund Hemer Lungen Klinik  ve Fransa da Marsilya Cancer Laser Center' da Terapötik Bronkoskopi eğitimi aldı. 1997-1998 yıllarında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalının kurucusu ve bölüm başkanı olarak görev yaptı. 1998 yılında Göğüs Hastalıkları Doçenti oldu.  2001 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Terapötik Bronkoskopi Merkezini kurdu ve iki sene boyunca endobronşiyal tedavilerini Cerrahpaşa  Tıp Fakültesi Hastanesinde uyguladı.Daha sonra 2002 yılında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göğüs Hastalıkları Bölümünü kurdu ve 2006 yılına kadar Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 2003 yılında Türkiye’de yine ilk olarak Uygulamalı Terapötik Bronkoskopi Sempozyumu ve Kursunu düzenledi ve ülke genelinden katılan Göğüs Hastalıkları uzmanlarına endobronşiyal tedavi uygulamalarını tanıtarak, bu tedavi yönteminin yaygınlaşması için bir süreç başlattı. Prof. Dr. Karakoca, Göğüs Hastalıkları branşında ayrı bir yeri olan terapötik bronkoskopi ve akciğer kanserinde lazer uygulamalarını standart tedavi yöntemi olarak uygulamaktadır. Başta solunum fizyolojisi, uyku bozuklukları, mekanik ventilasyon, girişimsel bronkoskopi, torakoskopi ve lazer ile akciğer kanseri tedavisi olmak üzere branşıyla ilgili pek çok alanda yurtdışından alınmış sertifikalara sahiptir. Yurtdışında yayınlanmış 20 kadar ve yayın aşamasında olan 10 kadar makalesi, 3 kitapta bölüm yazarlığı ve diğer çalışmalarıyla birlikte 90’In üzerinde bilimsel yayını ile 6 adet patenti bulunmaktadır. Yaptığı arge çalışmalarının sonucunda 6 adet yeni patentli tıbbi malzeme ve yeni tedavi yöntemleri geliştirerek dünya tıbbının hizmetine sunmuştur. Geliştirdiği rezektör balon tekniği ile 2007 yılında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Dünya Bronkoloji Kongresinde  ödül almıştır. Merkezi Almanya da bulunan Fransız Novatech firması tarafından geliştirmiş olduğu  rezektör balonu tüm dünyada akciğer kanseri hastalarının tedavisinde kullanılması için doktorların hizmetine sunulmuştur. Karakoca rezektör balondan sonra karakoca forsepsi, karakoca kaçak önleme tüpü, karakoca rezektör balon pompası ve karakoca stenti ile akciğer kanseri tedadavilerinin olmazsa olmazı terapötik bronkoskopide Karakoca ismiyle bir yöntem ve tıbbi teknik bütününü tamamlayıp dünya tıbbının hizmetine sunarak tıp tarihine adını yazdırmış, terapötik bronkoskopi için yaptığı bilimsel ve arge çalışmaları sonucunda ortaya koymuş olduğu yeni tedavi yöntemleri, sadece akciğerde değil diğer lümensel organlardada kullanılır hale gelmiştir. Bununla ilgili bilmsel çalışmalarını büyük bir suratle sürdürmektedir. 2006 yılında kendi adını taşıyan teknik ve tıbbi malzemeleri geliştirip patent başvurularını yaptıktan sonra Amerika da 12 ayrı üniversiteden davet almış 2008 yılında 3 ay süre  içerisinde Stanford, John Hopkins, MD Anderson, Duke , FOX  gibi kanser merkezlerininde olduğu bu üniversitelerde düzenlenen eğitim toplantılarında  Amerikalı meslektaşlarına kendi tekniklerini anlatan konferanslar vermiştir. Balkanlarda Bulgaristan  ve Arnavutluk'da da rezektör balon ile ilgili eğitimler vermiştir.
  • Paylaş:

7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Kalyoncu AF,  Karakoca Y, Selçuk ZT, Şahin AA, Barış Yİ. Prevalence of childhood asthma and allergic diseases in Ankara. Allergy 1993: 49; 485- 488


Karakoca Y, Demir AU, Kısacık G, Kalyoncu AF, Fındık S. Speleotherapy in Astma and Allergic Diseases. Clinical and Experimental Allergy. 1995: 25;  666-669.
Kısacık G, Çöplü L, Karakoca Y, Demir AU. Atypical Localization of Pulmonary İnfiltrates in Sarcoidosis. Respiratory Medicine. 1995:89


Kalyoncu AF, Demir AU, Kısacık G, Karakoca Y, İskendarani A. , Çöplü L, Şahin AA, Barış Yİ. Birch pollen related food sensitivity: as a para-occupational syndrome. Allergologia Et Immunopathologia, 1995:23(2):94-95


Kalyoncu AF, Karakoca Y, Kısacık G, Demir AU, Alpar R, Shehu W, Çöplü L, Şahin AA, Barış Yİ, Prevelance of Asthma and Allergic Diseases in Turkish University students in Ankara. Allergologia Et Immunopathologia, 1996:24(7):152-157


Özdemir O, Emri SA, Karakoca Y, Sayınalp N, Akay H, Dündar S, Barış Yİ. Fibrinollytic System in Plasma and Pleural Fluid in Malignant Pleural Mesothelioma. Thrombosis Research, 1996:84(2);121-128


Emri SA, Karakoca Y, Barış Yİ, Zorlu F, Akay H, Preventive irradiation after invasive diagnostic and therapeutic procedures in malignant pleural mesothelioma. Chest 1996:109(6); 1665-1666.


Barış B, Demir AU, Shehu W, Karakoca Y, Kısacık G, Barış Yİ.Environmental Fibrous Zeolite (Erionite) Exposure and Malignant Tumors Other than Mesothelioma. Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology, 1996:15(2-4); 183-189.


Emri SA, Bağcı T, Karakoca Y, Cigarette smoking habits among primary school children in Turkey. Chest 1997:112; 863-864.


Emri SA, Üstündağ Y, Budak T, Karakoca Y, Ozdemir O. Assessment of the value of fibronectin as a tumor marker in malignant pleural mesothelioma. Monaldi Arch Chest Dis. 1997:52(4);335-338

Karakoca Y, Emri SA, Cangir AK, Barış YI. Environmental Pleural Plaques Due to Asbestos and Fibrous Zeolite Exposure in Turkey. Indorr Built Environ 1997:6; 100-105.

Karakoca Y, Emri SA, Bağcı T, et al. Environmentally induced malignant pleural mesothelioma and HLA distribution in Turkey: An exploratory case-control study. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease.1998:2(12);1017-1022


Emri SA, Bağcı T, Karakoca Y, Barış E. Recognition of cigarette brand names and logos by primary school children in Ankara, Turkey. Tobacco Control 1998:7;386-392


Karaağaç G, Levent E, Sarıman N, Şimşek S, Güney Ş, Karakoca Y. Repetitive Endoscopic Laser Treatments for Palliation of Lung Malignancies.J of Bronchol. 2005:12 (1); 20-22


Karakoca Y.,  Karaağac G., AydemirC; Caner C. A New Endoluminal Resection Technique and Device: Resector Balloon. Ann. Thorac. Surg. 2008: 85; 628-31


Bekci T, Karaağac G, Aydemir SC, Karakoca Y. An Adenoid Cystic Carcinoma Case Treated with Resector Balloon. Journal of Bronchol. 2008: Jan. 15 (1); 64-86


Karaağac G, Aydemir SC, Karakoca Y. Management of Central Airway Obstruction Caused by Submucosal Lesions Using Resector Balloon. Journal of Bronchol. 2008: April 15 (2); 83-86


Karakoca Y, Karaağac G, Aydemir SC. Therapeutic Bronchoscopic intervention with Using Resector Balloon. Journal of Bronchol. 2009: April 16 (2); 78-80


Karakoca Y, Karaağac G, Aydemir SC. A New Device for Easy Stent Replacement. Journal of Bronchol. 2008: October 15 (4); 225-227

VII- CLINICAL RESEARCH STUDIES AND ARTICLES IN INTERNATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATIONS                     
                   
 COPD prevalence at 4th decade 1000 women in 25 villages in Kırıkkale County, Keskin town. Epidemiologic study organized by I.D.R.C. “Coordinator” 1997                   
 Exposure to Biomass Combustion and Prevelance of Chronic Lung Disease in Women (TURKEY). International Development Resarch Centre. “Field Coordinator” Project No. 02595/95-0216. Ankara. June 1998                    
 Therapeutic Bronchoscopy treatment devices; Stent Aplicator, Rigid Tube, Resection Balloon. Istanbul 2002                   
 Kalyoncu AF,  Karakoca Y, Selçuk ZT, Şahin AA, Barış Yİ. Prevalence of childhood asthma and allergic diseases in Ankara. Allergy 1993: 49; 485- 488                   
 Karakoca Y, Demir AU, Kısacık G, Kalyoncu AF, Fındık S. Speleotherapy in Astma and Allergic Diseases. Clinical and Experimental Allergy. 1995: 25; 666-669.                   
 Kısacık G, Çöplü L, Karakoca Y, Demir AU. Atypical Localization of Pulmonary Infiltrates in Sarcoidosis. Respiratory Medicine. 1995:89                   
 Kalyoncu AF, Demir AU, Kısacık G, Karakoca Y, İskendarani A., Çöplü L, Şahin AA, Barış Yİ. Birch pollen related food sensitivity: as a para-occupational syndrome. Allergologia Et Immunopathologia, 1995:23(2):94-95                   
 Kalyoncu AF, Karakoca Y, Kısacık G, Demir AU, Alpar R, Shehu W, Çöplü L, Şahin AA, Barış Yİ, Prevelance of Asthma and Allergic Diseases in Turkish University students in Ankara. Allergologia Et Immunopathologia, 1996:24(7):152-157                   
 Özdemir O, Emri SA, Karakoca Y, Sayınalp N, Akay H, Dündar S, Barış Yİ. Fibrinollytic System in Plasma and Pleural Fluid in Malignant Pleural Mesothelioma. Thrombosis Research, 1996:84(2);121-128                   
                   
 Emri SA, Karakoca Y, Barış Yİ, Zorlu F, Akay H, Preventive irradiation after invasive diagnostic and therapeutic procedures in malignant pleural mesothelioma. Chest 1996:109(6); 1665-1666.                   
 Barış B, Demir AU, Shehu W, Karakoca Y, Kısacık G, Barış Yİ.Environmental Fibrous Zeolite (Erionite) Exposure and Malignant Tumors Other than Mesothelioma. Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology, 1996:15(2-4); 183-189.                   
 Emri SA, Bağcı T, Karakoca Y, Cigarette smoking habits among primary school children in Turkey. Chest 1997:112; 863-864.                   
 Emri SA, Üstündağ Y, Budak T, Karakoca Y, Ozdemir O. Assessment of the value of fibronectin as a tumor marker in malignant pleural mesothelioma. Monaldi Arch Chest Dis. 1997:52(4);335-338                   
 Karakoca Y, Emri SA, Cangir AK, Barış YI. Environmental Pleural Plaques Due to Asbestos and Fibrous Zeolite Exposure in Turkey. Indorr Built Environ 1997:6; 100-105.                   
 Karakoca Y, Emri SA, Bağcı T, et al. Environmentally induced malignant pleural mesothelioma and HLA distribution in Turkey: An exploratory case-control study. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease.1998:2(12);1017-1022                   
 Emri SA, Bağcı T, Karakoca Y, Barış E. Recognition of cigarette brand names and logos by primary school children in Ankara, Turkey. Tobacco Control 1998:7;386-392.                   
 Karaagac G, Levent E, Sariman N, Simsek S, Karakoca Y. Repetitive Endoscopic Laser Treatments for Palliation of Lung Malignancies. Journal of Bronchol. 2005: Jan. 12 (1); 20-22                   
 Cöplü L, Demir AU, Fuat Kalyoncu A, Cöplü N, Selçuk ZT, Enünlü T, Karakoca Y, Sahin AA, Bariş YI. Lung health in workers exposed to reed dust. Respire. Med. 2005: April. 99 (4) ;421-8.                   
 Karakoca Y, Karaagac G, Aydemir SC, Caner C. A New Endoluminal Resection Technique and Device: Resector Balloon. Ann. Thorac. Surg. 2008: 85; 628-31                   
 Bekci T, Karaagac G, Aydemir SC, Karakoca Y. An Adenoid Cystic Carcinoma Case Treated with Resector Balloon. Journal of Bronchol. 2008: Jan. 15 (1); 64-86                   
 Karaagac G, Aydemir SC, Karakoca Y. Management of Central Airway Obstruction Caused by Submucosal Lesions Using Resector Balloon. Journal of Bronchol. 2008: April 15 (2); 83-86                   
 Karakoca Y, Karaagac G, Aydemir SC. A New Device for Easy Stent Placement. Journal of Bronchol. 2008: October 15 (4); 225-227                   
 Karakoca Y, Karaagac G, Aydemir SC. Therapeutic Bronchoscopic Intervention with Resector Balloon. . Journal of Bronchol. 2009: April 16 (2); 78-80                   
             
                             
 VIII- ARTICLES IN NATIONAL SCIENTIFIC PUBLICATIONS                   
                    
 Kalyoncu AF, Karakoca Y. Bronchial Asthma, Persistent Medical Training Journal 1993: 2 (1); 15-18                   
 Karakoca Y, et all. Tracheobronchial stents. Journal of Tuberculosis and Thorax 1998: 46(4); 378-87                    
 Karakoca Y, et all. Ventricular Aneurysms with calcification due to thorax trauma. Journal of Tuberculosis and Thorax 1997, received.                   
 Karakoca Y, et all. A Case: Adenocystic Carcinoma mimics Lung Cyst Hydatic. Journal of Tuberculosis and Thorax 1998: 46(4); 372-73                    
 Emri SA, Karakoca Y, Şafak AA. A case: Malignant pleural mesothelioma mimics breast mass. Journal of respiratory Disease. Mart 1999: 10(1);                   
 Arbak P, Akkoca Ö, Karacan Ö, Karakoca Y. Tuberculosis Infection prevalence in workers of Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine. Journal of Tuberculosis and Thorax. 1999:                   
 Karakoca Y, Erturan S, Karakoca S, Yaman M. Therapeutic Bronchoscopy-Laser and Stent Treatment first overcomes’. TÜSAD 2001: special supplement 2(3); 267-270.                   
 Karakoca Y, Interventional Bronchoscopy. Case Reports. Special book; 2002.                     
 Karakoca Y, Karaağaç G, Karakoca S, Yıldız T, Yazanel O, Sarıman N, Yıldız ME, Tekinsoy B. Interventional Bronchoscopy for the management of Postintubation and posttracheostomy tracheal stenosis. Marmara Medical Journal, 2003: 16(3);201-6                   
 Karakoca Y, Karaağaç G, Karakoca S, Yıldız T, Şimşek S, Sarıman N, Yazanel O, Karaaslan T, Yıldız ME, Atasoy M. Near Total Obstruction of two Main Bronchi: Treatment with YAP-Laser. Marmara Medical Journal, 2003. Received.                   
 Karakoca Y, Karaağaç G, Yazanel O, Karakoca S, Yıldız T, Karaaslan T, Sarıman N, Yıldız ME, Tekinsoy B. Palliative Therapy in central bronchial tumors by Dumon- Y Silicone Stents- First Experience from Turkey. Marmara Medical Journal, 2003. Received.                   
 Karakoca Y, Karaağaç G, Yazanel O, Karakoca S, Yıldız T, Karaaslan T, Sarıman N, Yıldız ME, Tekinsoy B. Double Stenting in Bronchial Tumors Complicated with Tracheo-osephageal and Tracheo-bronchial Fistula. Marmara Medical Journal, 2003. Received.                   
 Karaağaç G, Sarıman N, Levent E, Güney S, Karakoca Y, Double Stenting in Malignan Tracheobronchial Stenoses Complicated with VCSS. Respir. Disease.2004: 15 (2); 99-104.                   
 Karaağaç G, Karakoca Y, Şimşek S, Sariman N, Yildiz T. Laser Resection and Silicone Stent Implantation for the Small Cell Lung Cancer. Journal of Turkish Chest Cardivasc Surg. 2004: 12 (2); 106-110                    
 Karaağaç G, Karakoca Y, Sariman N, Şimşek S, Karakoca S, Yildiz T, Yildiz E. Tracheobronchial Thymoma case Treated with Laser Recanalization. Journal of Turkish Chest Cardivasc Surg. 2004: 12 (4); 274-6                    
 Karakoca Y, Karaagac G, Karakoca S, Yildiz T, Yazanel O, Sariman N, Yıldız ME, Tekinsoy B. Postintubation Tracheal Stenosis Treated with Therapeutic Bronchoscopy: 5 Case. Tuberk. Toraks. 2004: 52(4); 363-68                   
 Karakoca Y. Anatomy, ‘Respiratory Disease: Basic Approach’ Ankara 1995, s:1-11, a book with multiple authors.                   
 Barış Yİ, Karakoca Y, Demir AU, Environmental and Occupational Lung Diseases, ‘Respiratory Disease: Basic Approach’ Ankara 1995, s:1-11, a book with multiple authors.                   
 Karakoca Y, Fındık S, Emri AS, Pleural Effusion, ‘Respiratory Disease: Basic Approach’ Ankara 1995, s:1-11, a book with multiple authors.                   
 Karakoca Y. Tobacco Firms Strategies. Ankara 1997, s:53-63, a book with multiple authors.                   
 Karakoca Y. ‘Anatomy’. Lung Disease Notebook. Ankara 1998, s:1-15. a book with multiple authors                    
 Karakoca Y. ‘Extrapulmonary Tuberculosis’. Lung Disease Notebook. Ankara 19987,s:173-181. a book with multiple authors.                   
 Karakoca Y.’HIV Infection and Lungs’. Lung Disease Notebook. Ankara 1998,s:181-187. a book with multiple authors.                   
 Karakoca Y. Interventional Bronchoscopy. Special Book 2002.                     
                   
                   
IX- ANNOUNCEMENTS IN INTERNATIONAL CONGESSES
                   
                   
 Üstündağ Y, Emri S, Çağlar M, Özcebe O, Karakoca Y, Kalyoncu AF, Balkancı F, Seber O, Barış Yİ. Assessment of pulmonary involment in Behçet’s Disease. Eur Respir J. 1992: 8 (A); 206                   
 Barış B, Çöplü L, Emri S, Karakoca Y. Erionite related non-mesotheliomal malignancies in Turkey. Eur Respir J 1993: suppl 17; 8,P478                   
 Kalyoncu AF,  Karakoca Y, Selçuk ZT, Şahin AA, Barış Yİ. Prevalence of childhood asthma and allergic diseases in Ankara. Allergy 1993: suppl 19; vol 48, P174                   
 Kalyoncu AF,  Selçuk ZT, Karakoca Y, Emri AS, Çöplü L, Şahin AA, Barış Yİ. Prevalence of asthma and allergic diseases in Turkish university students in Ankara. 16th Eur Congress of Allergology and Clinical İmmunology. Madrid- Spain 25-26/ 06/1995                   
 Emri AS, Özdemir O, Karakoca Y, Çöplü L, Dündar S, Barış Yİ. Plasma and plevral fluid analysis of fibrinolytic system in malignant pleural mesothelioma. 3rd International mesothelioma conference. Paris-France September 1995                      
 Çöplü L, Demir AU, Karakoca Y, Barış B,Emri AS, Şahin AA, Barış Yİ. Mesothelioma and other malignancies due to erionite exposure in Turkey. 3rd International mesothelioma conference. Paris-France September 1995                      
 Demir AU, Çöplü L, Karakoca Y, Emri AS, Şahin AA, Barış Yİ. Mesothelioma and nonmesothelioma malignancies due to erionite exposure in Turkey. Word Institue of ecology and cancer, Biannual Meeting. Bursa- Tukey 6-8 October 1995                      
 Demir AU, Çöplü L, Karakoca Y, Emri AS, Şahin AA, Barış Yİ. Mesothelioma and nonmesothelioma malignancies due to erionite exposure in Turkey. JEPTO. 1995: 14; 324 (249)                      
 Çöplü L, Kalyoncu AF,  Karakoca Y, Çöplü N, Emri AS, Şahin AA, Barış Yİ. Respiratory disorders in paper factory workers exposed to mixture of reed and strew dust.  Eur Respir J. 1995: suppl; 19(8) P581                   
 Karakoca Y, Emri AS, Saraçbaşı O, Yasavul Ü, Çöplü L, Kalyoncu AF,  Şahin AA, Barış Yİ. Relationship between HLA antigens and malignant mesothelioma. Eur Respir J. 1995: suppl; 19(8); P479                   
 Kalyoncu AF,  Karakoca Y, Demir AU, Çöplü L, Şahin AA, Barış Yİ. Prevalence of asthma and allergic diseases in Turkish university students in Ankara. Allergy 1995: suppl; 26(50); P0236                   
 Kısacık G, Karakoca Y, Demir AU, Fındık S. Analgesic intolerance in Ankara.  Allergy 1995: suppl; 26(50); P0336                   
 Karakoca Y, Emri AS, Cangır AK, Er M, Fındık S, Barış Yİ. Environmental pleural plaques due to asbestos and fibrous zeolite exposure in Turkey. Eur Respir J. 1997: 10 (suppl 25) P20                   
 Emri AS, Akbulut H, Dinçol D, Akay H, Güngen Y,  Karakoca Y, , İçli F, Zorlu F. Prognostic significance of flow cytometric DNA analysis in patients with malignant pleural mesothelioma. 17th UICC International cancer congress, Rio de Jenerio 14th April 1998.                   
 Er M, Emri AS, Karakoca Y, Barış Yİ. COPD and Bissinosis prevalence among Jute fiber industry workers. Turkish Thorax Society 2nd International Congress. Antalya 1998                   
 Er M, Doğan r, Fırat P, Antınok G, Karakoca Y. Surgery in a case aspergilloma at old tuberculosis kavity. Turkish Thorax Society 2nd International Congress. Antalya 1998                   
 Er M, Emri AS, Demir AU, Karakoca Y, Thoma PS, Bilir N Barış Yİ. Prevalence of byssinosis and chronic respiratory diseaes in factory workers exposed to hemp and jute in Taşköprü, a town of central Anatolia. Eur Respir J. 2000(August): vol. 16;suppl 31; P832                   
 Yaman M, Erturan S, Karakoca Y, Aydın G, Karakoca S, Erolçay H, Talaslı I, Duman E. Treatment of tracheobronchial disorders by therapeutic bronchoscopy. 12th World Congress for bronchology, Boston, MA USA. 16-19/ june/ 2002. B140                   
 Yaman M, Erturan S, Yılmaz Z, Musellim B, Aydın G, Kılınç G, Karakoca Y, Erk M. The bronchoscopic study results of our clinic in 45 years. 12th World Congress for Bronchology, Boston, MA USA. 16-19/ June/ 2002. B139                   
 Karakoca Y, Yaman M, Erturan S, Aydın G, Karakoca S, Erolçay H,Talaslı I, Duman E. Treatment of  tracheobronchial disorders by therapeutic bronchoscopy; first experience in Turkey. 12th Europan Respiratory Society Anual Congress 2002                   
 Karakoca Y, Yaman M, Erturan S, Aydın G, Karakoca S, Erolçay H,Talaslı I, Asal G. Endobronchial therapeutic approach to broncholithiasis; A Case Report. 12th Europan Respiratory Society Anual Congress 2002                   
 Karakoca Y, Karaağaç G, Karakoca S, Yıldız T, Yazanel O, Başlılar Ş, Sarıman N, Atasoy M,Güney Ş. Bronchial Carcinoma Complicated with Tracheobronchial Fistula Treated by Laser and Silicone Stenting. 17th  Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest; August 29-September 1 2003 Suppl: 163s                   
 Karakoca Y, Karaağaç G, Karakoca S, Yıldız T, Yazanel O, Başlılar Ş, Sarıman N, Atasoy M, Güney Ş. Small cell Lung Cancer Cases Treated by Laser Resection and Silicone Stent Insertion. 17th  Asia Pacific Congress on Diseases of the Chest; August 29-September 1 2003 Suppl: 163s                   
 Karakoca Y, Karaağaç G, Aydemir C. Easy Endobronchial Resection Technique with a New Device. 12th Worrld Conference on Lung Cancer; September 2-6 2007 Suppl: 74s                   
 Karaağaç G, Karakoca Y, Aydemir C. Secondary carinal Y-stent Implantation for Best Multimodality Treatment of Advanced Lung Cancer: Analysis of 13 cases. 12th Worrld Conference on Lung Cancer; September 2-6 2007 Suppl: 74s                   
 Karakoca Y, Karaağaç G, Aydemir C. Therapeutic Bronchoscopy Experience in Turkey. ERS Annual Congress 2007; September 15-19 2007 Suppl: 295s                   
 Karakoca Y, Karaağaç G, Aydemir C. Easy Endobronchial Resection. ERS Annual Congress 2007; September 15-19 2007 Suppl: 296s                   
 Karakoca Y, Aydemir C,  Karaağaç G. Therapeutic Bronchoscopic Intervention with Resector Balloon. 15th World Congress for Bronchology - 15th World Congress for Bronchoesophagology; March 30-April 2 2008 Suppl: 68s                   
 Aydemir C,  Karaağaç G, Karakoca Y. A New Device for Easy Stent Placement. 15th World Congress for Bronchology - 15th World Congress for Bronchoesophagology; March 30-April 2 2008 Suppl: 97s                   
 Karlıkaya C, Aydemir C,  Sahin S, Karaağaç G, Temelli M,  Karakoca Y. Resector Balloon against Malignant Airway Obstruction. 15th World Congress for Bronchology - 15th World Congress for Bronchoesophagology; March 30-April 2 2008 Suppl: 94s                   
 Karakoca Y, Karaagac G, Aydemir SC. Easy Endobronchial Resectoion. 17th ERS Annual Congress - September 15-19th, 2007                   
 Karakoca Y, Karaagac G, Aydemir SC. Therapeutic Bronchosopy experience in Turkey. 17th ERS Annual Congress - September 15-19th, 2007                   
                                    
 X- ANNOUNCEMENTS IN NATIONAL CONGESSES                   
               
 Kısacık G, Demir AU, Karakoca Y. Seasonal Rhino-conjunctivitis in Ankara. National Allergy and Immunology Congress, Ankara 1994                    
 Er M, , Karakoca Y, Emri AS, Fındık S, Kısacık G, Arıyürek M, Barış Yİ. Bisinosis due to Kendir powder inhalation: 4 Case. Turkish Respiratory Research Society 24th National Congress, 1997 P 109                   
 Karakoca Y, Fındık S, Er M Ventricular Aneurysms with calcification due to thorax trauma. Turkish Respiratory Research Society 24th National Congress, 1997 P117                   
 Fındık S, Er M, , Karakoca Y. Disease with presented air bronchogram; 7 Cases. Turkish Respiratory Research Society 24th National Congress, 1997 TP 45                   
 Yaman M, Erturan S, Karakoca Y, Aydın G, Karakoca S, Erolçay H, Talaslı I, Duman E. Treatment of tracheobronchial disorders by therapeutic bronchoscopy. Turkish Respiratory Research Society; Therapeutic approach to the cases with respiratory insufficiency, Special Supplement 4(2) PD-24                   
 Karakoca Y, Tekinsoy B, Karaağaç G, Yıldız E, Sarıman N, Karakoca S, Yıldız T, Şimşek S, Karaaslan T,Yazanel O. Double Stenting in Malignant tracheobronchial tumors complicated with Vena Cava Superior Syndrome (VCSS), Tracheo-esophageal Fistula and Tracheobronchial Fistula. VIII. Marmara Medicine Days. 08-10 Eylül 2003                    
 Karakoca Y, Sarıman N, Karaağaç G,  Şimşek S,Karakoca S, Yıldız T,  “ A Case Report: Endobronchial thymoma with treated repetitive YAP-Laser re-canalization 6 times at 3 years” VIII. Marmara Medicine Days 08-10 Eylül 2003                    
 Karakoca Y, Karaağaç G, Karakoca S, Yıldız T, Yıldız E, Yazanel O, Sarıman N, Yıldız ME, Tekinsoy B. Interventional Bronchoscopy in PITS. VIII. Marmara Medicine Days 08-10 Eylül 2003                    
 Karakoca Y, Karaağaç G, Karakoca S, Yıldız T, Yazanel O, Sarıman N, Karaaslan T, Yıldız ME, Atasoy M. Foreign body aspiration causes granulation tissue in bronchus: Treatment with Nd-YAP Laser. VIII. Marmara Medicine Days 08-10 Eylül 2003                   
 Karakoca Y, Karaağaç G, Sarıman N, Karakoca S, Şimşek S,Yıldız T,  Yazanel O, Karaslan T, Yıldız ME, Tekinsoy B.  Therapeutic Bronchoscopy for Tracheobronchial Stenosis; First Experience in Turkey. VIII. Marmara Medicine Days 08-10 Eylül 2003                   
 Karakoca Y, Karaağaç G, Karakoca S, Yıldız T, Yazanel O, Sarıman N, Başlılar Ş, Karaaslan T, Yıldız ME, Atasoy M.  Left Main bronchus Obliteration due to Sinus Stone: Treatment with Nd-YAP Laser. VIII. Marmara Medicine Days 08-10 Eylül 2003                   
 Karakoca Y, Karaağaç G, Yazanel O, Karakoca S, Yıldız T, Karaaslan T, Sarıman N, Yıldız ME, Tekinsoy B.  Palliative treatment with Dumon Y-silicone Stents in central tracheobronchial carcinoma. VIII. Marmara Medicine Days 08-10 Eylül 2003                   
