Prof.Dr. Gökhan Hacıibrahimoğlu

icon
Prof.Dr. Gökhan Hacıibrahimoğlu
Adı Soyadı: GÖKHAN HACIİBRAHİMOĞLU  Doğum Tarihi: 31 Ağustos 1966 Öğrenim Durumu:   Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1989 Y. Lisans -     Doktora/S. Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Göğüs Cerrahisi Sağlık Bakanlığı Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1999 Doc. Göğüs Cerrahisi Sağlık Bakanlığı Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008   Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Doktora Tezi/S.Yeteriik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Büllöz Akciğer Hastalıklarının Tedavisinde Torakotomi İle Videotorakoskopik Cerrahinin Karşılaştırılması Doç.Dr.Bülent Arman Görevler:   Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Uzman Dr. Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1999-2000 Uzman Dr. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2000-2000 Observer Viyana Tıp Fakültesi Kardiotorasik Cerrahi ve Transplantasyon Bölümü Viyana-Avusturya 2000 Fellowship Paris-Sud Üniversitesi Marie-Lannelongue Hastanesi Paris- Fransa 2000-2001 Uzman Dr. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2001-2004 Uzman Dr. Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2004-2005 Uzman Dr. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005-2008 Doçent Dr. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2008-Şimdi Staff Medikalpark Bahçelievler Hastanesi 2009-2012 Staff Florence Nightingale Kadıköy Hastanesi 2012-2013 Staff Medikalpark Bahçelievler Hastanesi 2013-Şimdi    
  • Paylaş:

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1 .Halezeroglu S, Keleş M, Uysal A, Çelik M, Şenol C, Haciibrahimoglu G, Arman B.
Factors affecting postoperative morbidity and mortality in destroyed lung. Ann Thorac Surg, 64;1635-8 (1997)

A2.
Celik M, Senol C, Keles M, Halezeroglu S, Urek S, Haciibrahimoglu G, Ersev AA, Arman B. Surgical treatment of pulmonary hydatid disease in children: report on 122 cases. J Pediatr Surg, 35:1710-1713 (2000)

A3.
Haciibrahimoglu G, Karamustafaoglu A, Cevik AG, Bedirhan MA. Video-assisted repair of eventrated left hemidiaphragm. Thorac Cardiov Surg, 50:101-102 (2002)

A4.
Turna A, Yılmaz MA, Haciibrahimoglu G, Kutlu CA, Bedirhan MA.Surgical treatment of pulmonary hydatid cysts: is capitonnage necessary? Ann Thorac Surg, 74:191-5 (2002)

A5.Haciibrahimoglu G, Solak O, Olcmen A, BedirhanMA, Solmazer N, Gurses A. Management of traumatic diaphragmatic rupture. Surg Today, 34(2): 111-4 (2004)

A6.Haciibrahimoglu G, Fazliogiu M, Olcmen A, Gurses A, Bedirhan MA.Surgical management of childhood bronchiectasis due to infectious disease. J Thorac and Cardiovasc Surg, 127:1361-5 (2004)

A7.Haciibrahimoglu G, Cevik AG, Bedirhan MA, Kutlu CA. Late complication of extendedt
cervical mediastinoscopy. Can J Surg, 47(3):223-4 (2004)

A8.Haciibrahimoglu G, Cansever L, Kocaturk Cl, Aydogmus U, Bedirhan MA.Spontaneous Hemopneumothorax: Is conservative treatment enough? Thorac Cardiov Surg, 53:240-242 (2005)

A9.KosarA, Orki A, Haciibrahimoglu G, Kiral H, Arman B. Effect of capitonnage and cystotomy on outcome of childhood pulmonary hydatid cysts. J Thorac Cardiovasc Surg 132:560-4 (2006)

A10.Karamustafaoglu YA, Haciibrahimoglu G, Fazlioglu M, Olcmen A, Kutlu CA, Gurses A, Bedirhan MA. Elective pneumonectomy for non-small cell lung cancer factors affecting early operative mortality and morbidity.Acta chir belg. 106:550-553 (2006)

A11.Haciibrahimoglu G, Cansever L, Bedirhan MA. Autologous patch reconstruction to pulmonary artery for left upper lobe tumour. Acta chir belg. 106:734-735 (2006)

A12.Orki A, Kosar A, Akin O, Haciibrahimoglu G, Arman SB. Solitary fibrous tumour of the pleura. Thorac Cardiov Surg. 56:1-4 (2008)


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılanbildiriler
B1.Halezeroglu S, Keleş M, Uysal A, Çelik M, Şenol C, Haciibrahimoglu G, Arman B. Factors affecting postoperative morbidity and mortality in destroyed lung. 4th European Conference on General Thoracic Surgery 24-26 October 1996, Cordoba, Spain

B2.Keles M, Celik M, Senol C, Urek S, Haciibrahimoglu G, Uzun C, Arman B. Surgery of pulmonary hydatid cysts: it necessary capitonnage? 2nd International Congress of Thorax Surgery 23-27 June 1998, Bologna, Italy

B3.Haciibrahimoglu G, Çelik M, Halezeroglu S, Senol C, Sancakli I, Demirbaş C, Arman B. The comparison of videothoracoscopy and thoracotomy in the treatment of bullous lung disease.6lh European Conference on General Thoracic Surgery 22-24 October 1998, Portoroz, Slovenia.

B4.Ersev AA, Yalcin Z, Celik M, Haciibrahimoglu G, Koşar A, Sungun F, Arman B. The cyiologicalevaluation and tissue biopsy in the diagnosis of tuberculosis pleurosy: a comparative prospective study of 57 cases.6th European Conference on General Thoracic Surgery 22-24 October 1998, Portoroz, Slovenia.

B5.Haciibrahimoglu G, Celik M, Senol C, Orki A, Urek S, Arman B. Surgical treatment of the complicated hydatid cysts of the lung:experience with 91 consecutive patients. 7th European

Conférence on General Thoracic Surgery 21 -23 October 1999, Nancy, France.

B6.Gunluoglu Z, Solak O, Haciibrahimoglu G, Metin M, Turna A, Akin H, Urer N, Bedirhan MA, Gurses A. The prognostic importance of skip mediastinal lymphaticresected non-small cell lung cancer. 8th European Conference on General Thoracic Surgery 1-3 November 2000, London, United Kingdom

B7. Solak O, Haciibrahimoglu G, Olcmen A, KerimogluB, Sayar A, Kocaturk C, Bedirhan MA, Solmazer N, Gurses A. Management of traumatic diaphragmatic rupture. 8th European Conference on General Thoracic Surgery 1-3 November 2000, London, United Kingdom

B8. Turna A, Yilmaz MA, Haciibrahimoglu G, Kutlu CA, Bedirhan MA. Surgical treatment of pulmonary hydatid cysts in children: is capitonnage necessary? XXXI. International Symposium of Pediatric Surgery 21-23 January 2002, Tyrol, Austria

B9. Haciibrahimoglu G, Cansever L, Kutlu CA, Bedirhan MA. Can the parietal pleurectomy be an alternative to the standart decortication? A retrospective study. 17th Asia Pacific Congress on Disease of the Chest August 29-September 1, 2003 Istanbul, Turkey

B10. Orki A, Eryigit H, Kıral H, Haciibrahimoglu G, Koşar A, Yüksel M. Factors effecting complications after pulmonary resections. 15th European Respiratory Society Annual Congress September 17-21, 2005 Copenhagen, Denmark.

B11. Kosar A, Orki A, Akgul AG, KıralH, Haciibrahimoglu G, Keleş M, Yüksel M. Pneumonectomy in children for destroyed lung: long-term outcomes. 15th European Respiratory Society Annual Congress September 17-21, 2005 Copenhagen, Denmark.

B12. Haciibrahimoglu G, Orki A, Akgul AG, Akin O, Süngün F, Yüksel M. Surgical management of childhood tuberculosis empyema. 15th European Respiratory Society Annual Congress September 17-21, 2005 Copenhagen, Denmark.

B13. Haciibrahimoglu G, Karamustafaoglu AY, Cansever L, Kocaturk IC, Bedirhan MA. Pneumonectomy for bronchogenic carcinoma: the predictors of early morbidity and mortality. 15th European Respiratory Society Annual Congress September 17-21, 2005 Copenhagen, Denmark.

B14. Orki A, Haciibrahimoglu G, Eryigit H, Tezel CS, Ozdemir A, Keleş M, Yüksel M. The accelerated treatment for infection by video-assisted thoracoscopy (VATS) concomitant empyema and lung cancer. 15th European Respiratory Society Annual Congress September 17-21, 2005 Copenhagen, Denmark.


B15. Sariyildiz S, Dodurgalı R, Haciibrahimoglu G, Güven S, ürer N, Bedirhan MA, Poluman A. A case of bullous pemphigoid accompanied by squamous cell carcinoma of the iung. 15th European Respiratory Society Annual Congress September 17-21, 2005 Copenhagen, Denmark.

B16. Haciibrahimoglu G, Orki A, Tezel C, UrekS, Yüksel M. Surgical management of secondary spontaneous pneumothorax due to tuberculous. 36th World Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) October 18-22, 2005 Paris; France.

B17. Haciibrahimoglu G, Orki A, Akgul A, Akin O, Yüksel M. Surgical treatment of tuberculous empyema. 36th World Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union) October 18-22, 2005 Paris, France.

C. Yazılan uluslararası kitaplar vevakitaplarda bölümler :
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ;
D1. Halezeroğlu S, Çelik M, Keleş M, Uysal A, Şenol C, Ilgazlı A, Hacıibrahimoğlu G, Arman B. Harabolmus akciğerlerde postoperative morbidité ve mortaliteyi etkileyen sebepler:93 hastanın retrospektif analizi. Heybeliada Tıp Bülteni, Cilt 1, sayı 2, 36-41 (1995).
D2. Hacıibrahimoğlu G, VATS ile castleman hastalığı tanısı:olgu bildirisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 8:817-8 (2000).
D3. Hacıibrahimoğlu G, Çelik M, Şenol C, Örki A, Arman B. Büllöz akciğer hastalıklarının tedavisinde video yardımlı torakoskopik cerrahi ve torakotominin karşılaştırılması. Solunum, 4:23-25 (2002).
D4. Cansever L, Hacıibrahimoğlu G, Bedirhan MA, Ürer N. Plevralsoliter(localize) fibröz  tümör vaka sunumu. Türk Onkoloji Dergisi, Cilt 17, sayı 1, 33-35 (2002).
D5. Hacıibrahimoğlu G, Özalp T, Yıldırıim İS, Fazlıoğlu M, Ürer N, Bedirhan MA. Vena Cava Superior'a Geft Replasmanı Yapılan Bir Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Olgusu Heybeliada Tıp Bülteni, Cilt 8, sayı 1, 29-31 (2002).


D6. Hacıibrahimoğlu G, Çevik AG, Cansever L, Aydoğmuş Ü, Kutlu CA, Bedirhan MA. Neden Bilobektomi? Heybeliada Tıp Bülteni, Cilt 8, sayı 3, 51-53 (2002).
D7. Cansever L, İnanır MD, Hacıibrahimoğlu G, Büyükpınarbaşılı N, Bedirhan MA. Timolipom:Vaka Sunumu. Türk Onkoloji Dergisi, Cilt 18, sayı 2,76-78 (2003),
D8. Karamustafaoğlu YA, Cansever L, Çevik AG, Hacıibrahimoğlu G, Kutlu CA, Bedirhan MA. Kronik ampiyem olgularında torakomiyoplastinin yeri. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 11:174-177 (2003).
D9. Karamustafaoğlu YA, Hacıibrahimoğlu G, Fazhoğlu M, Ölçmen A, Kutlu CA, Gürses A, Bedirhan MA. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle yapılan pnömonektomiler; morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler. Solunum, 5:200-206 (2003).
D10. Hacıibrahimoğlu G, Fazlıoğlu M, Çevik AG, Bedirhan MA. Substernal Guatr: 11 olguluk Deneyimimiz. Heybeliada Tıp Bülteni, cilt 9, sayı3:46-48 (2003).-
D11. Hacıibrahimoğlu G, Çelik M, Şenol C, Örki A, Ürek S, Arman B. Surgical treatment of complicated hydatid cysts of the lung. Turkish Respiratory Journal, 4(3): 127-130 (2003).
D12. HacıibrahimoğluG, Çevik AG, Yılmaz MA, Fazlıoğlu M, Bedirhan MA. Primer ve metastatik göğüs duvarı tümörlerinde cerrahi tedavi. Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 11:232-35 (2003).
D13. Hacıibrahimoğlu G, Fazlıoğlu M, Cansever L, Bedirhan MA. Intrathoraciccyctichygroma:areport of two cases. Turkish Respiratory Journal, 5:(2): 121-123 (2004).
D14. HacıibrahimoğluG, Cansever L, Aydoğmuş Ü, BedirhanMA. İki olgu nedeniyle videötorakoskopik cerrahi ile bronkojenik kist ekstirpasyonu. End. Lap. Min. İnv. Cerr.Derg. 11(3):131-135 (2004).
D15. Hacıibrahimoğlu G, Fazlıoğlu M, Çevik AG, Bedirhan MA. Pektus ekskavatum ve karinatum deformitelerinin cerrahi tedavisi. Heybeliada Tıp Bülteni, cilt 11, sayı:27-30 (2005).
D16. Fazlıoğlu M, Hacıibrahimoğlu G, Kocatürk İC, Çevik AG, Bedirhan MA. Morgagnihernisi cerrahi deneyimimiz: 6 olgu nedeniyle. Heybeliada Tıp Bülteni, cilt 11, sayıl: 36- 39 (2005).
D17. Cansever L, Hacıibrahimoğlu G, Kutlu CA, Bedirhan MA. İzole travmatik hemotorakslara klinik yaklaşım. Ulus Travma Derg sayı 4: 306-309 (2005).
D18. Seçik F, Dalar L, Sarıyıidız S, Özel M, Hacıibrahimoğlu G, Aydoğmuş G, Büyükpınarbaşılı N, Poluman A, Bedirhan MA. Bir bronkosentrik granülomatosis olgusu. Toraks Dergisi 6(3):264-266 (2005).
D19. Hacıibrahimoğlu G, Bostancı K, Akgül AG, Batırel HF, Yüksel M. Post-torakotomiadhezyon gelişiminin Na-hyaluronat İle önlenmesi: experimental bir çalışma. Akciğer Dergisi, cilt 12, sayı 4:163-167 (2006)
D20. Cansever L, Hacıibrahimoğlu G, Kocatürk C, Sönmezoğlu K, Bedirhan MA. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri cerrahisinde 18F-FDG-PET'in evrelemedeki yeri. Toraks Dergisi 7(3): 145-150 (2006)
D21. Fazlıoğlu M, Hacıibrahimoğlu G, Kocatürk C, Çevik AG, Bedirhan MA. Spontan mediastinal amfizem: 8 olgu nedeniyle. Toraks Dergisi 7(3): 170-172 (2006)