icon
Akciğer Kanserinde Cerrahi İşlemler

Akciğer kanserinin cerrahi müdahale öncesi birçok görüntüleme ve biyopsi yöntemleri ile “evrelemesi” yapılır. İlk 3 evrede (Evre -1, -2, -3) “öncelikle” cerrahi müdahale ile akciğer kanserinin olduğu akciğer dokusu, bu akciğer bölgesinin lenf akımını alan bezelerle birlikte çıkartılır (mediastinal lenf nodu diseksiyonu). Daha sonra çıkacak patoloji raporuna göre kanser tedavisine KT – kemoterapi (ilaç) ve/veya RT – radyoterapi (ışın) tedavileri eklenir.

 Akciğer kanseri için uygulanan göğüs cerrahisi müdahaleleri aşağıdaki gibidir:
Cerrahi işlem, ya açık (torakotomi ile) ya da kapalı (torakoskopik) girişimle yapılır. Her iki girişimde de yapılan aşağıdaki cerrahi işlemler aynıdır; aynı amaç için yapılır.

Açık (torakotomi ile) yapılan işlemler


A-Lobektomi:
Akciğer kanseri sadece akciğerin bir bölgesinde (lobunda) ise bu lobun cerrahi olarak çıkarılmasına “lobektomi” denir.


B-Pnömonektomi: Akciğer kanseri akciğere girip çıkan damar ve bronşlara yakın (santral – merkezi) yerleşimli ise ya da akciğer kanseri bir tarafta 1'den daha fazla akciğer bölgesini (lobunu) tutuyorsa o taraf akciğerin “tamamının” cerrahi tekniklere uygun olarak çıkarılmasına “pnömonektomi” işlemi denir.

C- Ekstended (genişletilmiş) cerrahi işlemler:
Eğer akciğer kanseri büyük damarları, göğüs duvarını, kalbin sol atrium denilen odacığını tutmuş ise bu bahsedilen yapıların da cerrahi tekniklere göre çıkarılmasına “genişletilmiş cerrahi işlemler – extended rezeksiyon” denir.


*Sleeve rezeksiyon” denilen durumda da akciğer bronşunda sınırlı olup akciğer lobunun korunması amaçlanarak kanserli bronş çıkartılır ve kalan bronş tekrar cerrahi olarak nefes borusuna dikilir ve akciğer kanseri çıkarılmışken akciğer lobu da korunmuş olur.


D-Wedge Rezeksiyon:
Akciğerin bir lobunda tespit edilen lekelerin, bezelerin, yaraların patoloji tanısını koymak için sınırlı akciğer bçlgesinin cerrahi işlemle çıkarılmasına wedge – kama rezeksiyon denir.


Kapalı (torakoskopik) yapılan işlemler

Torakoskopi, göğüs duvarında açılan 1.5-2.0 cm deliklereden kamera ve işlem aletlerini sokularak yapıldığı bir girişimdir. Yukarıda bahsedilen tüm cerrahi işlemler bir kameradan bakılarak aynı tarzda yapılarak tamamlanır. Ayrıca, ameliyatı ekrandan tüm ameliyat ekibinin izlemesi mümkündür.

*Önemli not: Genel anlamda, “kapalı ameliyatlar”dan sonra ağrı daha azdır, daha az hastane yatış süresi vardır, işe ve normal sosyal hayata hastanın dönüşü daha kısadır ve maliyetler açık tekniğe göre daha düşüktür.

 

  • Paylaş:

icon

Prof.Dr. Gökhan Hacıibrahimoğlu

Adı Soyadı: GÖKHAN HACIİBRAHİMOĞLU  Doğum Tarihi: 31 Ağustos 1966 ..

Gelen Sorular

Soru Gönder