icon
Girişimsel Bronkoskopi Nasıl Uygulanır

Girişimsel bronkoskopi kararı verilen hastada önce bu girişim için kardiyoloji ve anestezinin değerlendirilmesi sağlanarak ön hazırlık yapılır. Hastanın sıvı-elektrolit dengesi, vücut protein düzeyi, antibiyotik tedavisi planlanır. Hastada çoğunlukla tıkanıklık gerisi enfeksiyon olduğundan uygun olabilecek antibiyotik tedavi ile enfeksiyon baskılanır. Bunun için hastanın girişim öncesi tomografik görüntüleri ve ileri tetkikleri alınır, enfeksiyon hastalıkları ile koordineli çalışılır. Kardiyak değerlendirme de girişim öncesi ayrıntılı yapılmalıdır. Hasta önceden tanısal bronkoskopi ile değerlendirilip var olan tıkanıklık için nasıl tekniklerin girişim sırasında gerektiği, hangilerinin uygulanacağı önceden belirlenip planlanır. Girişim sırasında gelişebilecek olası komplikasyonlar tahmin edilmeye çalışılır. Buna göre hastaya girişimde kullanılacak malzemeler belirlenip hazır edilir. Sonrasında girişim uygulanır. Girişimin başarı ve güvenirliliği ön hazırlığın ve planlamanın iyi yapılmasına bağlıdır. Sonuçta bir kanser komplikasyonu bu girişimde tedavi edilmektedir ve ince bir planlanma şarttır. Girişimde genelde tek bir teknik uygulanmaz. Bu nedenle bir girişimsel bronkoskopi merkezinde birkaç ekipman yedekli olarak bulunmalıdır. Eksik ön hazırlık tedavi başarısını etkileyen ve en önemlisi hasta hayatını etkileyen bir faktördür. Ön hazırlık süreci oturmuş bir ekip ve ekipmanla kısa sürede ayarlanabilir. 

  • Paylaş:

icon

Prof. Dr. Yalçın KARAKOCA

       1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl ihtisasa başladı.. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalında ihtisasını tamamladı. İhtisası döneminde akciğer kanseri ile ilgili olarak Almanya' da Dortmund Hemer Lungen Klinik  ve Fransa da Marsilya Cancer Laser Center' da Terapötik Bronkoskopi eğitimi aldı. 1997-1998 yılları..

Gelen Sorular

Soru Gönder