icon
Radyolojik İncelemeler

Hastanın öyküsünden şüphe edildiği takdirde fizik muayene de göz önüne alınarak mutlaka önce Akciğer Grafisi istenir. Akciğer grafisinde tümöre ait direkt ve indirekt bulgular bulunabilir ancak normal de bulunabilir. Akciğer grafisinin normal olması akciğer kanserini ekarte ettirmez. Klinik şüphe var ise, özellikle balgamda kan- ağızdan kan gelmesi gibi bir bulgu tanımlanmış ise, akciğer grafisi mutlaka Akciğer Tomografisi ile desteklenmelidir. Akciğer tomografisinde tüm akciğer ve göğüs boşluğu bir veya birkaç milimetre aralıklar ile taranmakta ve akciğerlerin ayrıntılı bir görünümü ortaya çıkmaktadır. Tomografide çıkan görünüm doğrultusunda bir sonraki iler tetkik basamağına geçilir. Tomografide parankim içi nodüler görünüm, bronş içi lezyon, bronş duvarı düzensizliği, kitle, atelektazi..vb görünümler izlenebilir.

  • Paylaş:

icon

Gelen Sorular

Soru Gönder