icon
Tanısal bronkoskopi

Bronkoskopi hava yollarının optikli-ışıklı bir boru şeklinde sistem ile görüntülenerek ayrıntılı incelenmesidir. Hava yollarının direkt gözle muayenesi olan bronkoskopi kanlı balgam- öksürük ile kan gelmesi- ağızdan kan gelmesi durumlarında (tomografi normal olsa dahi) mutlak gerekli olan bir incelemedir. Tomografide saptanan normal dışı bulgular- tümöral lezyonlarda hava yoları bronkoskopi ile incelenerek hava yolarındaki değişiklik- tümörler görüntülenir ve bu bölgelerden biyopsi veya örnekleme alınarak patolojik yani mikroskopik tanıya geçilir. Riskleri az, güvenilir bir invaziv girişimdir. Bu girişim öncesi hasta ayrıntılı değerlendirilir, moniterize edilir. Bronkoskopi lokal anestezi veya girişim konforu için genel anestezi altında yapılabilir. İnvaziv bir girişim olduğundan ameliyathane şartlarında yapılması tercih edilir. Hastaların bronkoskopi öncesi ayrıntılı bilgileri alınır, kan sulandıcı ilaç kullanımı sorgulanır, kardiyolojik değerlendirme anestezi tarafından değerlendirme yapılır. Teşhis yöntemi olan bronkoskopi hastalığın tanı aşamasında olduğu kadar takibinde de uygulanmalıdır. Hastalıkta tedaviye cevabı değerlendirmede kullanılabileceği gibi daha elzem olarak tümöre bağlı hava yolu tıkanıklıklarını değerlendirip gerekirse bu tıkanıklılıkları ortadan kaldırmak için de yapılabilir. Hastalığın başlangıç aşamasında olmasa bile ilerleyen dönemlerinde hava yolu tıkanıklıkları gelişebileceği göz önüne alınmalıdır. Tedavinin multimodüliter olması için takipte bronkoskopi önemli yer tutar.

  • Paylaş:

icon

Gelen Sorular

Soru Gönder